זֶהוּת - Identity
One of the things that a new immigrant to Israel - עולה חדש/ה - receives is an identity card -  תעודת זהות (I have no idea who this guy is by the way). In this post, I will explore - in a very broad sense - different factors which make up a persons identity. I hope to go into the topic of identity at greater length in future posts. 
For those taking your Modern Hebrew GCSE, the topic of identity is one of the topics covered under the AQA specification under 3.1.1 Theme 1: Identity and culture.

יש גורמים רבים המעצבים את הזהות שלנו

There are many factors which shape our identity 


nationality - לְאוּמִיוּת


personality - אִישִׁיוּת


religion - דָת


age - גִיל


gender - מִין


culture - תַרְבּוּת


hobbies - תחביבים


family background - רֶקַע משפחתי


(level of) wealth - עוֹשֶׁר


nature and nurture - טבע וטיפוח


כל הגורמים הללו קשורים זה בזה

All of these factors are interlinked

כמה גורמים אלה משפיעים עלינו יותר מאחרים

Some of these factors affect us more than others

כל אדם הוא ייחודי

Each person is unique

Comments